شرکت پردازش و
تحلیــــل داده
حلمــــــــــــــــــــا

فرصت‌ها را دقیق تحلیل کنیــــــد ...!

چرا ما را انتخاب کنید ؟

شرکت پردازش و تحلیل داده حلما با هدف ارتقای آگاهی مدیران و تولید ارزش افزوده با استفاده از روش های نوین پردازش در حوزه های آمار و داده کاوی در سال 1400 ایجاد شده است. نمایش خلاقانه داده ها،کشف الگو های پنهان،مدل سازی و پیش بینی و ارائه و خدمات تحلیلی برخط حوزه هایی است که در آن ها دارای تخصص و تجربه است.

حلما هم اکنون یک شرکت ثبت شده است.

سرویس های حلما

آنچه وظیفه ماست :

فروش الکترونیکی

 • تعیین الگوهای خرید مشتری
 • تجزیه و تحلیل سبد خرید بازار
 • پیشگویی میزان خرید مشتریان از طریق پست فروش الکترونیکی
 • بررسی عوامل درونی و بیرونی بر کسب وکار
 • و ….

بانکداری

 • تعیین میزان استفاده از کارت‌های اعتباری براساس گروه بندی‌های مختلف در جامعه
 • تحلیل اعتبار مشتریان
 • شناسایی فاکتورهای اصلی در ریسک بازپرداخت وام
 • تحلیل پاسخ گویی به مشتریان جهت ارائه خدمات جدید بانکی
 • و …

بیمه

 • تعیین میزان استفاده از کارت‌های اعتباری براساس گروه بندی‌های مختلف در جامعه
 • تحلیل اعتبار مشتریان
 • شناسایی فاکتورهای اصلی در ریسک بازپرداخت وام
 • تحلیل پاسخ گویی به مشتریان جهت ارائه خدمات جدید بانکی
 • و …

بازارهای مالی

 • تجارت هوشمند
 • بررسی عوامل درونی و بیرونی بر بازارهای مالی
 • پیش‌بینی قیمت و عوامل موثر بر آن
 • بازار بورس
 • بازار ارزهای دیجیتال
 • بررسی عوامل موثر بر رقابت و توسعه
 • متن کاوی
سرویس دهی به مشتریان

 • پیش‌بینی میزان دتقاضا، تهیه لیست اقلام فروش، تاثیر قیمت و کیفیت بر میزان فروش
 • جذب مشتری ، روش ، مکان و زمان تبلیغات و بازاریابی
 • حفظ مشتریان ، مشتریان وفادار و مشتریان از دست رفته
 • درک مشتریان ، مدت زمان بین دو مراجعه مشتری و نرخ ترک مشتری
 • * افزایش میزان خرید مشتریان ، فروش متقاطع و فروش رو به بالا

کشف روند های غیر معمول (تقلب)

 • کشف فریب‌های تلفنی
 • کشف فریب‌های بیمه ای
 • کشف حقه‌های کارت اعتباری
 • کشف تراکنش‌های مشکوک مالی
 • و …

مشاوره رایگان

حلما ارائه دهنده مشاوره رایگان جهت تحلیل و پردازش داده های شما می باشد

جهت تماس با متخصصان ما تماس بگیرید