تحلیل داده به زبان ساده

اینکه بتوانید داده‌ها را با استفاده از ابزارهای آماری و تحلیلی، ارزیابی کنید و از نتایج آن ها، اطلاعات مفیدی به دست بیاورید تا تصمیم‌های مهمی رو بر اساس آنها بگیرید ، به این فرآیند تحلیل داده میگویند .


مدیران ، سهام‌داران، سرمایه‌گذاران و همه کسانی که حفظ کسب‌وکار برای او اهمیت دارد ، به تحلیل داده به چشم یک جعبه ابزار نگاه می‌کنند.


برای درک بهتر از مفهوم تحلیل داده ، کافیست تصور کنید وقتی مسیر پیش رو مبهم است ، باید چراغ قوه رو از جعبه ابزار بیرون بیاورید تا راه را روشن و ادامه مسیر را برای خود  هموارتر کنید.


حلما ؛ یک شرکت تحلیل داده است که قرار است در فرآیند تحلیل داده ، پابه‌پای کسب‌وکارها پیش برود و نقش جعبه ابزار را برای شما رو داشته باشد.


تحلیل داده‌ها، شکار فرصت‌ها


به منظور یادگیری اهمیت تحلیل داده ،  همین بس که توجه داشته باشید بخش عمده‌ای از ارزش کسب‌وکار شما به آنلاین بودن آن وابسته هست ؛ یعنی وب‌سایت ساده یا پیچیده‌ای دارید و اطلاعات زیادی را روزانه دریافت می‌کنید که می‌توانید این اطلاعات را توسط تحلیل‌ گران داده، بررسی و تحلیل کنید.


در این موقعیت هست که به فهم بازار، ارتقای کارآمدی، تصمیم‌گیری بهتر و شکار فرصت‌ها دست پیدا می‌کنید.